Utställning på Bric-a-Brac i Lund 10-30 November 2018