Utfört uppdrag: Utsmyckning i Huskvarna

”Livsbok” – konstnärlig utsmyckning (stengods) av privathus i Huskvarna, Sverige 2017