Utfört uppdrag: Båstad kommuns Kulturpris 2021 (collage i blandteknik utfört med hjälp av äldre skrivmaskin).