Utfört uppdrag: Båstad kommuns Kulturstipendium 2020 (collage i blandteknik utfört med hjälp av äldre skrivmaskin).