Kulturen i Lund

KultureniLund

Ur årsboken Världen på Kulturen. Kulturen 2014

Text: Eva Kjerström Sjölin

Foto: Viveca Ohlsson