”Journaler” – SÖS, Stockholm

Två sidor av den färdiga pelaren. Foto: Jon Johansson

De två andra sidorna av den färdiga pelaren. Foto: Jon Johansson

Ur broschyren ”Konsten på Södersjukhuset” – utgiven av Kulturförvaltningen, Region Stockholm. Konstskribent: Anna Hedlin. Foto: Per Mannberg