Stockholm konst

Inköp av Mårten Castenfors, Stockholm konst (som tillhör Stockholms stads kulturförvaltning).